Robert Wagner GmbH & Co. KG


https://robertwagner.de/en


Firma ROBERT WAGNER je součástí železniční historie již více než 100 let. I dnes jsme stále „v pohybu“ ve vozidlech našich zákazníků. Ve společnosti ROBERT WAGNER chápeme, že celkový koncept železniční dopravy nejlépe funguje na principu dlouhých provozních cyklů a minimálních nákladů na údržbu. Proto klademe mimořádný důraz na nejvyšší kvalitu výrobků, které jsou promyšleně konstruovány z  nerezových ocelí, mosazi a slitin hliníku tak, aby spolehlivě sloužily zákazníkovi daleko za hranicemi záruční doby. Je třeba mít na zřeteli, že kolejová vozidla jsou většinou financována z peněz daňových poplatníků a provozována desítky let. Značku původu tak chápeme jako závazek vynikající kvality naší vlastní práce a slib odpovědnosti našim klientům. Cesta k cílové kvalitě začíná již pečlivým nákupem polotovarů a vede přes moderní postupy při technologických procesech. Nekompromisní požadavky na jakost a důsledná mezioperační kontrola jsou trvale zavedeným návykem všech zaměstnanců firmy. Pracovníci konstrukce jsou trvale motivováni ke snaze o dosažení optimalizace již existujících řešení. Berou v  potaz komplexní požadavky zahrnující zákazníkova přání na straně jedné a technologické možnosti na straně druhé. Kvalita se nedá zkontrolovat, musí se vyrobit - i proto pro nás certifikace ISO 9001, získaná v  roce 1999, neznamenala žádnou zásadní restrukturalizaci firmy, nýbrž formalitu. Je to logický důsledek úsilí o to, aby naše výrobky byly s respektem přijímány po celém světě. Jako obchodní zástupce se často setkávám s požadavkem: „Máte nějaký katalog?“ To je ovšem běžné nepochopení celého konceptu, s nímž pracujeme. Portfolio výrobků firmy ROBERT WAGNER je velmi široké, protože tak, jak se vyvíjejí v čase představy, přání a nároky našich zákazníků, vyvíjíme se my s nimi. Nevyvíjíme výrobky „do šuplíku, na sklad nebo do katalogu“, jež bychom se až následně snažili prodat. Všechny naše výrobky vznikají na základě konkrétních požadavků zákazníků, kteří si oblíbili vlastnost komentovanou jednoznačně jako „dílce, které jednou namontujete a už o nich nikdy neuslyšíte!“ Kompresní zámky a uzávěry, šatní háčky, madla pro invalidy, boxy pro pumpy a ventily, plnicí hrdla pro veškeré provozní náplně, panty, zámky kabin strojvedoucích, bezpečnostní háčky pro stropní panely a servisní dvířka, to vše je pouze namátkový výřez našeho portfolia, jehož položky jsou obvykle modifikovány nebo specificky přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Vítáme zákazníky, kteří nepřicházejí s dotazem „co nám můžete nabídnout?“, ale kteří přijdou s  požadavkem „vyřešte nám tento problém!“. Z  toho vyplývá, že originalita našich výrobků je velkou

měrou závislá právě na specifických požadavcích našich zákazníků. Následná řešení jsou již jen důsledkem vzájemné spolupráce; naší největší odměnou je potom vracející se zákazník s novými a ještě náročnějšími úkoly. V  dnešní konzumní době se stále více setkáváme s  tlakem na rychlost a se snahou konstruktérů přizpůsobovat svá řešení katalogovým dílcům. Některé firmy tak byly nuceny v  rámci cenové války a tlakem klientů na nízké pořizovací náklady přenést svoji výrobu do Asie. Naše výrobky nemají v  těchto souvislostech lehkou pozici, ale z  dlouhodobého hlediska a z odpovědnosti ke stoleté tradici firmy padlo v době velikého převodu výroby z  evropských továren na východ jasné rozhodnutí aktuálního majitele, vnuka zakladatele a výkonného ředitele firmy pana Reinholda Wagnera, za žádnou cenu nejít touto cestou. V době velkého poklesu zakázek po splasknutí americké hypoteční bubliny a následném oslabení celosvětové ekonomiky byla firma ROBERT WAGNER požádána čínským zákazníkem o vyřešení trapézového kompresního zámku pro jejich projekt vysokorychlostních jednotek. Úvodní dvousetkusová objednávka byla vzhledem ke zkušenostem na tomto trhu brána jako první a jediná. Překvapivě tomu tak nebylo a zákazník pokračuje v objednávání těchto zámků dodnes, protože z hlediska výdrže a bezpečnosti se rozhodl vsadit na jistotu a nešetřit na nepravém místě.

Paradoxně tak firmu v obtížné době, kdy jiné firmy přežívaly díky přesunu zakázek na východ, zachránil právě čínský zákazník. Aktuálně vnímáme návrat bývalých zákazníků, kteří si již prošli „úsporným obdobím“ a po několika incidentech s „předčasnou únavou“ komponentů pořízených např. za třetinové ceny si na následných nákladech spočítali, že do budoucna budou raději šetřit své náklady a reputaci nákupem komponentů značky ROBERT WAGNER. Výjimkou dnes nejsou ani případy, kdy zákazníci chtějí přepracovat řešení nějakého konkrétního katalogového produktu u naší firmy tak, aby zůstala zachována funkce a připojovací rozměry, ale aby produkt vydržel vibrace, tlakové nárazy a další zatížení běžná v kolejových vozidlech. K našim aktuálním zákazníkům v ČR a na Slovensku patří například společnosti ŽOS Vrútky, Škoda Vagonka, Siemens nebo Faiveley Transport Lekov. Nesmíme však opomenout ani subdodavatele technologických celků, jako jsou DIOSS Nýřany, Otavské strojírny, KASPER KOVO, TRATEC-CS, Miroslavské Strojírny, Vagonka Dřevo a další. Tito dlouhodobí zákazníci a obchodní partneři oceňují firmu ROBERT WAGNER jako kompetentního, dostupného partnera a seriozního dodavatele. Naši zákazníci a více než stoleté zkušenosti s několika generacemi kolejových vozidel nás tak stále drží v pohybu a děláme maximum pro to, aby tomu tak bylo i nadále.

Tyto stránky nepoužívají žádné cookies, sledovací prvky, sociální fíčury, či reklamní moduly.

This site do not use any cookies, tracking elements, social sites features, or advertisement modules.